RemoOFF 4

LaBáK Aplikácia PAKRAPOT RemOFF slúži na homadnú správu a ovládanie počítačov na diaľku. Je vhodná pre školy a firmy, ktoré potrebujú spravovať viac zariadení.

Na počítačoch je potrebné mať nainštalovaný RemOFF Client a následné ovládanie prebieha cez webové rozhranie alebo aplikáciu z Microsoft Obchodu.

Aktuálna verzia

Client | 4.0.0

Stiahnutie >>>