O PAKRAPOT RemOFF

PAKRAPOT RemOFF je aplikácia, ktorá slúži pre hromadné ovládanie počítačov na diaľku. Počítače sú zaradené do skupín na základe tokenu miestnosti. Ten získate po prihlásení do administráce.

Funkcie

Po prihlásení je okamžite možné vidieť prehľad nainštalovaných zariadení, ich obsah obrazovky, stav a čas spustenia. Rovnako je možné odoslať nejaký z predvolených príkazov na všetky zvolené počítače. Podporované je vypnutie, reštart, hibernovanie, otvorenie súborov či adries URL a ďalšie.


Spracovávanie údajov

Používaním aplikácie PAKRAPOT RemOFF vyjadrujete súhlas so spracovávaním údajov aplikáciou, čo zahŕňa názov počítača, a posledných 5 screenshotov, ktoré sú generované v intervale každých 30 sekúnd pre účely správneho fungovania ovládacieho panela a prehľadu.


Dáta o počítačoch sú uchovávané maximálne 6 mesiacov od posledného internetového spojenia s počítačom. V prípade odoslaných príkazov je platnosť 10 dní.


Všetky uložené dáta sú bezpečne uložené a nie sú poskytované 3. stranám.